Τεχνολογικά Νέα από την Oweb Digital Experience

Ποια είναι η πολιτική ποινών που επιβάλει η Google σε ιστοσελίδες!

Γνωρίζετε πως λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης της Google;
Σας παρουσιάζουμε μια εκτίμηση για την πολιτική εφαρμογής ποινών και μείωσης βαθμολογίας από την Google!
Αλήθεια, έχετε παρατηρήσει μείωση της θέσης της ιστοσελίδας σας ( ranking ) στα οργανικά αποτελέσματα της Google; Έχετε παρατηρήσει ότι μειώνεται η οργανική κίνηση ( website organic traffic ) προς την ιστοσελίδα σας; Θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας ποινής από την Google.
Αν στην ιστοσελίδα σας έχει επιβληθεί ποινή ( penalty ) από τη Google είναι πολύ πιθανόν το προφίλ της ιστοσελίδας να φαίνεται αφύσικο ή αφύσικα βελτιστοποιημένο στους αλγόριθμους της Google οι οποίοι ελέγχουν συστηματικά τις ιστοσελίδες για ασυνήθιστες συμπεριφορές.