Να φτιάξω E-Shop; Nαι..με προϋποθέσεις!

Για να κατανοήσει κάποιος τον λόγο ύπαρξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να έχει μια σφαιρική γνώση των εννοιών ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με τον όρο ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) εννοούμε όλες εκείνες τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, στρατηγικές και δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται διαδικτυακά ανταλλάσσουν πληροφορίες και ως στόχο έχουν την πώληση και αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ψηφιοποίηση όλων αυτών των ενεργειών στοχεύει στην άμεση αλληλεπίδραση (engagement) του κοινού και την άμεση συμμετοχή του σε συναλλαγές με τις επιχειρήσεις. Στην πορεία αυτή κινείται και η έννοια του μάρκετινγκ (marketing) όπου στην περίπτωση μας ονομάζεται διαδικτυακό μάρκετινγκ και το οποίο έχει ως στόχο την άμεση εμπλοκή του αγοραστικού κοινού με το αντικείμενο ή την υπηρεσία η οποία παρέχεται.

Page 2 of 2