Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κριτήρια επιλογής φίλων με τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης μιας ιστοσελίδας στις θέσεις των οργανικών αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης;

Οι επαγγελματίες στον χώρο της κατασκευής ιστοσελίδων και του ψηφιακού μάρκετινγκ πασχίζουν καθημερινά είτε να ανακαλύψουν είτε να εφεύρουν τους τρόπους με τους οποίους θα καταφέρουν να καταστήσουν τις ιστοσελίδες ικανές να αναρριχηθούν στις υψηλές θέσεις των μηχανών αναζήτησης μιας και οι μηχανές αναζήτησης δεν παρέχουν επίσημα λίστα με τους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψιν ως ποιοτικούς στην διαδικασία αξιολόγησή των ιστοσελίδων.